5 nejčastějších typografických chyb

Dobrý text musí splňovat hned několik požadavků. Nejenže musí být obsahově zajímavý, ale neměly by se v něm vyskytovat ani gramatické a pravopisné chyby. Ani to ale nestačí – aby byl text dobře čitelný, měl by splňovat ještě typografická pravidla.

Co je typografie?

Typografie se zabývá správným rozmístěním grafických elementů v textu, například mezer, interpunkce či uvozovek. Jaké jsou nejčastější typografické chyby?

1. Psaní mezer

Na mezerník si nemůžete klepnout kdykoliv. Ale občas byste měli. Mezera se píše za každým interpunkčním znaménkem, tedy za čárkou, tečkou, otazníkem a tak podobně.

Píše se tam proto,aby se to lépe četlo.Vidíte,jak špatně se čte tento text,že? Špatně jsou ale i mezery , které jsou použité před interpunkcí , například v této větě .

Na mezeru je dobré dávat pozor i při psaní procent nebo stupňů. Podstatné jméno se píše s mezerou, přídavné bez mezery. 100 % je sto procent, 100% je stoprocentní. Venku je 28 °C (dvacet osm stupňů), tak si dáte 12° (dvanáctistupňové) pivo.

2. Psaní uvozovek

Uvozovky používáme buď pro oddělení přímé řeči, nebo pro zvýraznění citově zabarvených slov. V češtině je jen jedna přípustná varianta, a to „tahle“, tedy uvozovky ve tvaru 99 dole před textem a ve tvaru 66 nahoře za textem. V anglicky psaném textu se uvozovky používají “takto”, tedy 66 před textem a 99 za textem, obojí nahoře.

3. Psaní dat a čísel

Pro zápis čtyřciferných a vyšších čísel se k oddělení tisíců může použít mezera, případně tečka. Čárka se používá pro oddělení desetinných čísel. Například 2 808,16, případně 2.808,16.

Cenovky můžete napsat několika způsoby. Správné varianty jsou: 2 808 Kč, 2.808 Kč, 2 808,- a 2.808,-

Zápis 2 808,- Kč, který je často používaný, je podle typografických pravidel chybný.

Při psaní dat stačí, pokud budete respektovat pravidlo pro použití mezer, tedy že za interpunkci patří mezera. Správně jsou tedy varianty 28. 5. 2016 či 28. května 2016, přípustná je ale i strojová varianta s dvojciferným zápisem bez mezer, tedy 28.05.2016. Chybný zápis je 28.5.2016 a 28.května 2016.

4. Psaní pomlček a spojovníků

Pomlčka a spojovník nejsou stejné, ačkoliv jsou si velmi podobné. Pomlčka (─) je delší a používá se ─ dle typografických pravidel ─ například pokud chce něco vložit do textu. Skoro vždy je z obou stran oddělena mezerami. Mezerami oddělená není, pokud je použita pro vyjádření intervalu, například 2016─2019. Spojovník (-) je, jak název napovídá, určen ke spojování slov. Například černo-bílý nebo Havířov-Suchá.

5. Jednopísmenné předložky a spojky na konci řádků

Na konec řádku nepatří nejen jednopísmenné předložky a spojky (a, s, z, v, i), ale ani zkratky (tzv., atd., apod., tj.). Pozor i při zápisu víceciferných čísel, ani ta by totiž neměla být rozdělena na různých řádcích. Řešením je použití takzvané pevné mezery, kterou napíšete buď klávesovou zkratkou Alt + 0160, nebo ji najdete ve Wordu v symbolech v záložce „Vložit“.

Typografii by měl perfektně ovládat nejen každý korektor a copywriter, ale také grafik. Přestože se dodržování typografických pravidel někomu mohou zdát jako zbytečnost, které si nikdo nevšimne, opak je pravdou a nejednoho čtenáře mohou chyby v textu odradit od dalšího prohlížení a čtení.