Copywriting – tvořte obsah, který návštěvníky zaujme

Kvalitní obsah, který dokáže zaujmout, může výrazně ovlivnit návštěvnost a popularitu vašeho webu. Dobrý copywriting je při tvorbě a optimalizaci úspěšných webových stránek takřka neodmyslitelný. Jedná se o skvělý způsob, jak jednoduše a poutavě představit lidem vaše produkty a služby. Pokud o vlivu copywritingu pochybujete, nechte se o opaku vašeho smýšlení přesvědčit na následujících řádcích.

Co je to vlastně copywriting?

Dříve, než se začneme bavit o tom, co by měli texty vytvořené copywriterem obsahovat, objasníme si, co se vůbec pod moderním pojetím slova copywriting skrývá. Jedná se o tvorbu speciálních textů, které mají za úkol hned několik jednoznačných cílů. V první řadě musí být vhodně optimalizované pro internetové vyhledávače. To aby měl zákazník šanci váš web najít mezi kvanty dat, jenž se na internetu nachází. Za druhé by měly být čtenářsky atraktivní – návštěvník vašeho webu by měl mít z textu nějaký užitek. Dále by měl být text laděn do pozitivního stylu, měl by být důvěryhodný a jedinečný. Tématicky by měl podtrhovat vaše výrobky či služby a přinášet lidem doplňující informace, které je mohou přesvědčit k nákupu. Myslete na to, že ani graficky kvalitně provedená reklama bez vhodného sdělení nesplní svůj účel.

Základní pojmy spojené s copywritingem

Copywriter (tedy autor textů) musí být komplexně vybavený a zvládat hned několik činností v jednom. Jeho práce nespočívá pouze v tvorbě obyčejných textů, které zaplní prázdná místa na internetové stránce. Musí přemýšlet také jako marketér a v žádném případě nesmí zapomenout na důležitost principu fungování vyhledávačů. V rámci copywritingu je nezbytné do článku zakomponovat klíčová slova a vdechnout mu jistou dávku originality. Odlišit se od konkurence je totiž dalším faktorem, který musí být splněn, aby byla zvýšena pravděpodobnost, že vyhledávač zobrazí vaše webové stránky na předních příčkách výsledků vyhledávání. Stejně tak klíčová slova. Jejich vhodná aplikace do webového obsahu podněcuje vyhledávač k zobrazování vaši stránky mezi těmi nejpopulárnějšími.

Základem správného copywritingu je perfektní znalost stylistiky – tedy nauky o slohu. Jedná se o cit při volbě slovních spojení a komponování vět. Existuje mnoho druhů slohových postupů a textař by měl přesně vědět, v jaké situaci který použít. Gramatická korektnost následuje ihned za stylistikou a je dokonce ještě důležitější. Text, který obsahuje gramatické chyby bijící do očí, snižuje důvěryhodnost vaší firmy. Copywriting spočívá také v znalostech sémantiky. Sémantika se zabývá významem slov a hodnotou samotného obsahu.

Copywriting jako umění zaujmout

Funkce kvalitního obsahu je nezpochybnitelná. Spočívá především ve dvou hlavních bodech. Prvním je oslovení čtenářů a tím druhým je přesvědčení vyhledávače, že je vaše webová stránka relevantní.  Copywriting může hrát roli také v otázkách vyššího zisku. Populární a čtivé články sice nezaručí nárůst prodeje okamžitě, nicméně pokud návštěvníky publikovaný obsah zaujme, zvyšuje se pravděpodobnost, že vaše webové stránky v budoucnu opět navštíví. Vyvarujte se přílišnému vychvalování předností vaší firmy. Na zákazníky to bude působit nuceně a vyvolá to v nich spíše negativní emoce. Jak tedy text správně sestavit, aby na čtenáře pozitivně zapůsobil? Začněte tím, že jim sdělíte přesně to, co chtějí slyšet. Buďte originální a snažte se odlišit od konkurence. V dalším bodě se soustřeďte na svou cílovou skupinu. Ujasněte si, jací vaši zákazníci jsou, co potřebují a co jim může vaše společnost nabídnout. Podle toho uzpůsobte také copywriting webu.

Jaké jsou zásady copywritingu a psaní na web

Předtím, než začnete sami tvořit texty určené pro váš web, ujistěte se, že víte, za jakým účelem je text psán a jaký užitek z něho má čtenář mít. Dále přemýšlejte nad způsobem, jak ho zaujmout. Dodržujte jednotný styl psaní a vyjadřování se. Buďte srozumitelní, struční a jasní. Nestřídejte zbytečně velké množství myšlenek a neodbíhejte od tématu.