Obsahový marketing – nepodceňujte význam copywritingu

Obsahový marketing a hodnota kvalitního obsahu. Tak málo se o nich mluví a přitom jsou tak důležité. I samotné vyhledávače se postupem času zdokonalují v oblasti sémantiky a hodnocení webových stránek podle relevantnosti. Obsahový marketing má své místo v prodejních strategiích mnoha významných firem, přesto však existují také společnosti, které publikovanému obsahu nepřikládají žádnou zvláštní váhu. Proto se v dnešním článku zaměříme na tuto problematiku a vysvětlíme si, jak může kvalitní obsah ve zvýšení zisku pomoci právě vám.

Co je to obsahový marketing a co je jeho součástí

Jak už vypovídá ze samotného názvu, obsahový marketing je oblast marketingu, který se zabývá obsahem a jeho sdělením. Dále se dá definovat jako způsob nenucené komunikace se zákazníky. Jedná se o tvorbu originálního poutavého obsahu, který by měl vzbudit zájem návštěvníků vašich webových stránek. Kvalitní obsah by měl být pro čtenáře užitečný, zábavný a přínosný. Pokud tomu tak bude, lidé mezi sebou články budou dobrovolně sdílet a tím zvyšovat povědomí o vaší firmě a jejích činnostech. Tento druh textů také vzbuzuje větší důvěryhodnost vaší značky a nenásilným způsobem tak přesvědčuje návštěvníky, aby s vámi obchodovali. Je dobré vědět, že obsahový marketing patří mezi dlouhodobé strategické postupy a jeho výsledky se dostaví většinou v řádech měsíců až několika let. Pokud tedy na něco podobného nemáte čas, doporučujeme vám se do obsahového marketingu vůbec nepouštět. Na druhou stranu je však velkou výhodou, že texty, které na internet vypublikujete, takřka nezestárnou. Vašim zákazníkům je můžete kdykoliv připomenout například využitím PPC reklamy.

Dříve než spustíte svůj vlastní obsahový marketing

Za předpokladu, že se vám výše zmíněné postupy a myšlenky zamlouvají a myslíte si, že obsahový marketing je přesně to pravé, co nakopne vaše podnikání, odpovězte si na několik důležitých otázek. V první řadě se zamyslete nad tím, jaké jsou vaše přesné cíle. Tato otázka je velmi důležitá, neboť cesta k dosahování cílů, které nejsou pevně vytyčené, je vskutku trnitá. Obsahový marketing vám může přinést mnoho. Získání nových zákazníků, vylepšení vzájemné komunikace mezi zákazníky a firmou, ale také vyšší míru angažovanosti zaměstnanců. Zároveň může pomoci k vylepšení pozice na trhu a posílení značky. Kvalitní obsah může představovat také formu péče o stávající zákazníky. Ta je v současné době často velmi podceňovaná. Další důležitá otázka zní: Kdo za vás bude obsahový marketing provádět? Tato komplexní činnost vyžaduje celý tým odborníků, kteří budou schopni mu věnovat nějaký ten čas a nápady. Jaké lidi by měl takový tým obsahovat? Marketingovým specialistou počínaje, přes grafika, analytika, znalce sociálních sítí až ke copywriterům. Pokud ve firmě tyto odborníky nemáte, budete si je potřebovat najmout. S tím souvisí následující otázka. Kolik finančních prostředků jste ochotni investovat? Pokud si umíte na všechny tři otázky odpovědět, nic vám nebrání a můžete se dát hravě do práce.

Kvalitní obsah není ani zdaleka vše

Nenechte se mýlit, že obsahový marketing je vše, co vaše firma potřebuje k úspěchu. V rámci celkové prodejní strategie je nezbytné se zaměřit také na ostatní metody SEO. Nepůjde to bez zviditelnění se za pomocí reklamy a bez optimalizace pro internetové vyhledávače. To zahrnuje dobrou práci s klíčovými slovy a hodiny a hodiny vynaloženého času. To, že produkujete kvalitní obsah, totiž ještě neznamená, že jej lidé najdou a začnou mezi sebou sdílet. Proto je důležité přemýšlet komplexně a zaměřit se také na další metody marketingové strategie.