Pár základních pojmů z online marketingu

Když v SEO použijete správná KW, může se vám snížit CPC a PNO a konverzní poměr se může zvyšovat.

Že jsou pro vás některé zkratky z oblasti online marketingu neznámé? Stručné vystvělení několika nejpoužívanějších najdete níže.

4P

Product (produkt), Price (cena), Promotion (propagace), Place (distribuce). Je jedním ze základních marketingových nástrojů.

A/B testování

Cílem testu je zjistit, která ze stránek nám přináší více konverzí. Firma tedy vytvoří dvě stránky, přičemž některým uživatelům se zobrazí jedna varianta a některým druhá. Po celou dobu se měří, ze které stránky je dosahováno více konverzí, tedy například odeslání formuláře nebo mailu.

CPC

Cost per Click. Souvisí s online marketingem, převážně PPC. Jedná se o cenu za jeden proklik.

CTA

Call to Action, neboli výzva k akci. Pokud chcete, aby návštěvník vašeho webu něco udělal, musíte mu to říct. To se většinou dělá pomocí tlačítka s požadovaným proklikem. Může to být vložení produktu do košíku, vytočení telefonního čísla, odeslání formuláře a podobně.

CTR

Click Through Rate, neboli míra prokliku. Úzce souvisí s placenou reklamou. Ukazuje, kolik uživatelů, kterým se reklama zobrazila, na ni kliklo.

Konverze

Cíl, který chceme, aby návštěvník webu udělal. Může se opět jednat o vložení produktu do košíku, odeslání formuláře, vytočení telefonního čísla… Konverzní poměr je podíl konverzí na celkovém množství návštěv webu.

KW

Keyword neboli klíčové slovo. Slovo, které souvisí s produktem, značkou nebo webem. Jeden z hlavních faktorů v SEO.

PNO

Podíl nákladů na obratu. Ukazuje, kolik procent obratu bylo vynaloženo na reklamu. Hodnota PNO by nikdy neměla přesahovat marži.

PPC

Pay per Click. Používá se u placené reklamy ve vyhledávání a na bannerech, platí se za proklik, ne za zobrazení nebo konverzi. Dá se rychle spustit, jednoduše optimalizovat a dobře měřit.

STDC

See, Think, Do, Care neboli prohlížet, myslet, jednat, pečovat. Model používaný k vylepšení marketingové komunikace, který rozděluje zákazníky podle fáze jejich nákupního procesu.

SEO

Search Engine Optimization neboli optimalizace pro vyhledávače. Použití co nejlepší kombinace on-page a off-page faktorů, aby byl web na co nejvyšších pozicích ve vyhledávání.

SWOT

Strenghts, Weaknesses, Opportunities a Threats. Analyzuje silné a slabé stránky z interního prostředí firmy a příležitosti a hrozby z vnějšího prostředí. Tato analýza poskytuje stručné a přehledné informace o firmě a jejích možnostech na trhu.

USP

Unique Selling Proposition. Jedinečná vlastnost produktu či značky, který ho odlišuje od konkurenčních produktů.

UX

User Experience neboli uživatelská zkušenost. Je to metoda na tvorbu webových stránek a aplikací. Správný web by měl být funkční, přehledný, aby uživatelé našli to, co potřebují.

Přejeme vám co nejvyšší konverzní poměr, co nejnižší PNO a co nejjedinečnější USP!

specialistů

pravdivý report

%

průměrný růst

%

spokojenost

Více článků o marketingu

Načerpejte inspiraci

Zvýšení návštěvnosti webové stránky

Zvýšení návštěvnosti webové stránky

Zvýšení návštěvnosti webové stránky je prvním krokem k následnému zvýšení prodeje a zisku. Přilákat lidi na určitou internetovou adresu však není vždy úplně jednoduché. Záleží na obsahu, formě, dostupnosti a mnoha dalších aspektech. Pokud vás zajímá několik užitečných tipů, jak docílit vyšší návštěvnosti, pokračujte ve čtení dnešního článku a dozvíte se víc.

Přirozené zvýšení návštěvnosti webu kvalitním obsahem

Přirozené zvýšení návštěvnosti webu kvalitním obsahem

Každý touží po zvýšení návštěvnosti webu, který provozuje. Čím více návštěvníků, tím se zvyšuje také pravděpodobnost prodeje a zisku. Je mnoho způsobů, kterými se dají lidé na vaši webovou stránku přilákat. Kromě optimalizace textů, umístěných na stránce, je naprostou zárukou kvalitní obsah. V dnešním článku si povíme něco více na téma zvýšení návštěvnosti webu právě díky umístění kvalitního obsahu, ale také za pomoci jiných metod.

Optimalizace webu pro vyhledávače, osvědčené postupy

Optimalizace webu pro vyhledávače, osvědčené postupy

Web nemůže být v dnešní době úspěšný, pokud není uzpůsobený k tomu, aby ho lidé mezi kvanty dat na internetu vůbec našli. Optimalizace webu pro vyhledávače je neopomenutelná činnost, se kterou se musí potýkat každý majitel webových stránek, pokud chce docílit vyšší návštěvnosti a marže. Zajímá vás, jakými způsoby je možné webové stránky vhodně optimalizovat a co je k tomu zapotřebí? Potom pokračujte ve čtení a v následujících odstavcích se dozvíte odpovědi.

Jak zvýšit návštěvnost webu a udržet si ji ve třech bodech

Jak zvýšit návštěvnost webu a udržet si ji ve třech bodech

Každý touží po zvýšení návštěvnosti svých webových stránek či e-shopu. Velké množství návštěvníku s sebou nese větší pravděpodobnost prodeje nabízených výrobků a služeb, čímž se také nabízí vidina vyššího zisku. Jak ale návštěvníky na svůj web přilákat a jak zajistit to, aby ho ve velkém množství konkurenčních e-shopů vůbec našli? Nezoufejte, na to vše máme odpovědi. Pokračujte ve čtení dnešního článku, kde si ve třech stručných bodech povíme, jak zvýšit návštěvnost webu a dlouhodobě si ji udržet.

SEO optimalizace Brno a Morava

SEO optimalizace Brno a Morava

Po vysoké návštěvnosti touží všichni majitelé eshopů a webových stránek. Cesta k jejímu dosažení však už není tak jednoduchá. Stojí za ní dobrá znalost SEO optimalizace, ale také poctivost a vynaložený čas. Dnes se budeme bavit o metodách a postupech, které jde v rámci SEO optimalizace uplatnit jako nástroj pro přilákání návštěvníků a zvýšení zisku. A to nejen pro Brno a okolí.

Dobrým marketingovým tahem je například včasné vypnutí nedobré reklamy.

Martin Horák

ideaMaker (nápadník)

Vytvořme společně něco velkého!

Máte dotaz? Chcete se domluvit na spolupráci nebo se s námi jen seznámit? Zavolejte nám, napište email nebo vyplňte kontaktní formulář.