Proč je dvacátý článek na stejné téma těžší než prvních pět dohromady

Copywriter má téma bezvadně nastudované, napsal na něj již několik skvělých článků, ale jeho poslední práce na stejné téma pokulhává? Možná za to může vyčerpané téma. Jaké jsou nebezpeční vyčerpaného tématu a jak se ho vyvarovat?

Článek a jeho téma

Nejdříve je nutné stanovit téma a požadovaný rozsah článku. Pokud jde o nové téma, copywriter si jej musí nastudovat. Nastudované informace musí přizpůsobit cílovému publiku a vytvořit čtivý článek. Pokud se téma opakuje, copywriter je již má nastudované. Buďto může ze svých informací čerpat a vytvořit jiný úhel pohledu nebo celé téma nastudovat podrobněji a získat tak nové informace, z kterých bude vycházet. Pokud se jedno téma neustále opakuje, je stále složitější k tématu přistupovat z nových úhlů.

Proč se téma často opakuje

Je logické, že pokud jsou webové stránky tematicky zaměřeny, budou toto téma odrážet i témata článků. Důležité je ale dbát na to, aby se v tématech objevovala variabilita. Pokud jde o e-shop na kola, lze psát o různých typech kol, nejlepších cyklostezkách nebo o ideálním cyklistickém vybavení. Čím širší záběr bude, tím pestřejší budou i články. Ocení to jak čtenáři, tak i ti, co články píšou. V rámci SEO (optimalizace pro vyhledávače) se často mluví o klíčových slovech. Tato klíčová slova pomáhají vyhledávačům nacházet právě vaše webové stránky. Kombinace tématu stránek a klíčových slov často vede právě k vytváření mnoha článků na stejné téma.

Proč si dát pozor na opakování tématu

Opakování tématu může působit jako neškodné a praktické řešení, ale skrývá svá nebezpečí. Každý článek by měl čtenáři přinést novou informaci, nový úhel pohledu nebo zajímavost. Pokud dojde čtenář k názoru, že se informace stále opakují, ztratí důvod články na vašich stránkách nadále číst.

Jak poznat přečerpané téma

Téma, které se již vyčerpalo, poznáte jednoduše. Konkrétní zaměření článku se od sebe liší jen minimálně – často vůbec. Dalším varovným znakem je, když články přestanou odpovídat své cílové skupině. To se stává především ve chvíli, kdy je cílovou skupinou obecný, nepříliš specializovaný čtenář. Copywriter, který zpracovává vyčerpané téma a nechce se opakovat, musí zacházet do podrobných detailů, které ale již nespecializovaného čtenáře nezajímají.

Jak předcházet vyčerpání tématu?

Nebojte se o zadání se svým copywriterem mluvit a nacházet nové přístupy a možnosti. Snažte se zaměřit na širší kontext a vyhledávejte novinky a aktuality. Tvořte tematické seriály, které téma podrobně zpracují bez opakování. Optimalizace pro vyhledávače je důležitá, ale nenechte se klíčovými slovy zcela ovládat.